• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả LED - Bàn Ăn LED

 • Đèn thả LED trang trí RS217-151046/3+1
 • Đèn thả LED trang trí Ø750mm RS217-3622/L
 • Đèn thả LED trang trí Ø600mm RS217-6215/9
 • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN214
 • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN214B
 • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN215
 • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN216
 • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN217
 • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN218
 • Đèn thả LED tròn (trắng hoặc đen) Ø50mm PH217-THCN123 - Có thể nối thêm khớp
 • Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF265T
 • Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF266T
 • Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF265Đ
 • Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF266Đ
 • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF267T
 • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF268T
 • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF267Đ
 • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF268Đ
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí PH217-TH874
 • Đèn thả LED 3 màu trang trí Ø400mm PH217-TH879
 • Đèn thả LED 3 màu trang trí Ø600xØ400mm PH217-TH880
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí H217-TH881
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí Ø340mm PH217-TH882
 • Đèn thả LED 3 màu trang trí Ø600mm PH217-TH883