• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HOTLINE + ZALO:
  0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM
  0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC
 • Đèn Thả LED - Bàn Ăn LED

 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B008/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B009/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B773/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B685/4
 • Đèn thả LED 3 bóng Ø300mm DR8-B643/3
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø290mm DR8-B1148/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø290mm DR8-B1149/4
 • Đèn thả LED 3 bóng Ø290mm DR8-B859/3
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B1153A/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B1153B/4
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B766/4A
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B766/4B
 • Đèn thả LED 4 bóng Ø300mm DR8-B754/4
 • Đèn thả LED 3 bóng Ø270mm DR8-B9597/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu L700xW170mm DR8-B028
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu L850xW200mm DR8-B027
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600mm DR8-B007/3
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng 3 bóng Ø400mm DR8-B026/3
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng 3 bóng L800mm DR8-B025/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø550mm DR8-B005
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 bóng Ø900mm DR8-B006/3A
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 6 bóng Ø900mm DR8-B006/6A
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 bóng Ø900mm DR8-B006/3B
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 6 bóng Ø900mm DR8-B006/6B