• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả LED - Bàn Ăn LED

 • Đèn thả LED 3 bóng đổi màu trang trí Ø300mm DH217-T3312/3
 • Đèn thả LED 6 bóng đổi màu trang trí Ø350mm DH217-T3313/6
 • Đèn thả LED 9 bóng đổi màu trang trí Ø380mm DH217-T3314/9
 • Đèn thả LED 3 bóng đổi màu trang trí Ø300mm DH217-T3315/3
 • Đèn thả LED 6 bóng đổi màu trang trí Ø350mm DH217-T3316/6
 • Đèn thả LED 9 bóng đổi màu trang trí Ø380mm DH217-T3317/9
 • Đèn thả LED 10 bóng ánh sáng chia tầng Ø300mm DH217-T4093/6+3+1
 • Đèn thả LED 10 bóng ánh sáng chia tầng Ø300mm DH217-T4094/6+3+1
 • Đèn thả LED trang trí Ø330mm DH217-T6427/4
 • Đèn thả LED trang trí Ø350mm DH217-T6428/4
 • Đèn thả LED trang trí Ø350mm DH217-T6429/4
 • Đèn thả LED trang trí Ø300mm DH217-T6430/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6431/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6432/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø350mm DH217-T6433/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø350mm DH217-T6434/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6435/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6436/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6107/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø300mm DH217-T6108/4
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí Ø300mm DH217-T6109/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø350mm DH217-T6110/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí Ø350mm DH217-T6111/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø450mm PH217-TH855A-18