• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả Nhôm - Sắt - Hợp Kim

 • Đèn thả đơn trang trí (A, B, C) PH8-THCN28
 • Đèn thả 6 bóng trang trí Ø810mm HP8-TNT216/6T
 • Đèn thả 8 bóng trang trí Ø930mm HP8-TNT216/8T
 • Đèn thả 6 bóng trang trí Ø810mm HP8-TNT216/6Đ
 • Đèn thả 8 bóng trang trí Ø930mm HP8-TNT216/8Đ
 • Đèn thả 3 bóng trang trí Ø250mm HP8-TQ1104/3
 • Đèn thả đơn trang trí Ø200-Ø250-Ø300mm HP8-TQ1104/1T
 • Đèn thả đơn trang trí Ø200-Ø250-Ø300mm HP8-TQ1104/1XD
 • Đèn thả đơn trang trí Ø200-Ø250-Ø300mm HP8-TQ1104/1Đ
 • Đèn thả trang trí Ø260mm HP8-TQ1086XÁM
 • Đèn thả trang trí Ø260mm HP8-TQ1086ĐEN
 • Đèn thả trang trí Ø380mm HP8-TQ824/1
 • Đèn thả trang trí Ø230mm HP8-TQ1087
 • Đèn thả trang trí Ø280mm HP8-TQ1085
 • Đèn thả trang trí Ø300mm HP8-TQ1026/XD
 • Đèn thả trang trí Ø300mm HP8-TQ1026/XL
 • Đèn thả trang trí Ø300mm HP8-TQ1026/H
 • Đèn thả trang trí Ø260mm HP8-TQ1031/X
 • Đèn thả trang trí Ø260mm HP8-TQ1031/H
 • Đèn thả trang trí Ø310mm HP8-TQ827/A
 • Đèn thả trang trí Ø240mm HP8-TQ827/B
 • Đèn thả trang trí Ø400mm PH8-THCN18C-18
 • Đèn thả trang trí Ø320mm PH8-THCN18D-18
 • Đèn thả trang trí bàn ăn PH8-THCN29