• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả Pha Lê LED

 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH550mm HP8-FT6676
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH800mm HP8-FT1319/7
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH800mm HP8-FT1160/6
 • Đèn thả pha lê LED L800xW400xH950mm HP8-FT8038
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH600mm HP8-FT5002B
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH550mm HP8-FT6633
 • Đèn thả pha lê LED Ø450xH800mm HP8-FT4537
 • Đèn thả pha lê LED Ø500xH800mm HP8-FT5001
 • Đèn thả pha lê LED Ø400xH700mm HP8-FT4539
 • Đèn thả pha lê LED Ø250xH1000mm VA8-T7056/3
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø450mm DR8-B010
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu L600xW400mm DR8-B012
 • Đèn thả pha lê LED 18 bóng cao cấp Ø580mm HP8-TL3358/18
 • Đèn thả pha lê LED 24 bóng cao cấp Ø780mm HP8-TL3358/24
 • Đèn thả pha lê LED 16 bóng cao cấp L870mm HP8-TL99921/16
 • Đèn thả pha lê K9 thân xi bóng Ø600mm PH8-TH845A-18
 • Đèn thả pha lê K9 thân Inox xi bóng Ø600mm PH8-TH846A-18
 • Đèn thả pha lê K9 thân xi bóng Ø600mm PH8-TH877A-18
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng 10 thanh Ø350mm AER8-TL8950/10
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu L700xW300xH900mm AER8-TLF9115CN
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu L600xW280xH900mm AER8-TLFC91
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu L600xW280xH900mm AER8-TLFC90
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng trắng (hoặc vàng hoặc xanh dương) Ø330mm DH217-T3297/6
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng vàng & 3 chế độ màu Ø600xØ800mm PH8-TH876B-18