• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả Phong Cách Hiện Đại

 • Đèn thả LED 3 màu (trắng - vàng - xanh biển nhạt) Ø800mm VRXH-MD2850/30
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø520mm PH218-TH823C-19
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø400xØ600mm PH218-TH870B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø400xØ600xØ800mm PH218-TH834C-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH217-TH815
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH217-TH816
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH217-TH814
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø400mm AER8-TL8397/10
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø460mm AER8-TL8470/4+4
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø470mm AER8-TL8470/3+3
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø580mm AER8-TL8471/3+3
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø470mm AER8-TL8474/3+3
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng L550xH600mm AER8-TL8453/3+3
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng L550xH600mm AER8-TL8454/3+3
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø670mm AER8-TL8469/5+9
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER8-TL2373/4
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER8-TL2374/4
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 1 nhánh Ø150mm AER8-TL1815/1
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 nhánh Ø400mm AER8-TL1815/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 6 nhánh Ø500mm AER8-TL1815/6
 • Đèn thả LED thân trắng 3 chế độ màu Ø510mm AER8-TL8332T
 • Đèn thả LED thân xám 3 chế độ màu Ø510mm AER8-TL8332X
 • Đèn thả LED thân trắng 3 chế độ màu Ø510mm AER8-TL8332VT
 • Đèn thả LED thân xám 3 chế độ màu Ø510mm AER8-TL8332VX