• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả Phong Cách Hiện Đại

 • Đèn thả trái cầu Inox LED Ø300-400-500-600-700mm TL6-39-9066
 • Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH830
 • Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH832
 • Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH828
 • Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH833
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí PH217-TH860
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø700xØ500xØ300mm PH217-TH865
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng nắng trang trí PH217-TH871
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800xØ600xØ400mm PH217-TH802
 • Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH217-TH804
 • Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH217-TH800
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø1000xØ800xØ600mm PH217-TH801
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH217-TH808
 • Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø600xØ400xØ200mm PH217-TH807
 • Đèn thả LED tăng giảm ánh sáng Ø800xØ600xØ400xØ200mm PH217-TH806
 • Đèn thả LED trang trí Ø400mm PH217-TH813
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH217-TH815
 • Đèn thả LED Ø700xØ500xØ300mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH816
 • Đèn thả LED Ø800xØ600xØ400mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH814
 • Đèn thả LED Ø600xØ400mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH818
 • Đèn thả LED Ø800xØ600xØ400mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH822
 • Đèn thả LED 2 màu Ø450mm PH217-TH842
 • Đèn thả LED 2 màu Ø450mm PH217-TH845
 • Đèn thả LED 2 màu Ø600mm PH217-TH843