• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả Phong Cách Hiện Đại

 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø520mm PH8-TH823C-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền trắng Ø400xØ600mm PH8-TH870B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền nâu hạt dẻ Ø400xØ600mm PH8-TH870C-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH8-TH815
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH8-TH816
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH814
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền vàng Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH800B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø400xØ600mm PH8-TH822A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø400xØ600xØ800mm PH8-TH822B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø400xØ600mm PH8-TH834B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø300xØ500xØ700mm PH8-TH834C-18
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø500mm PH8-TH850/500
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø720mm PH8-TH850/720
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø980mm PH8-TH850/980
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm PH8-TH851/800
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø1050mm PH8-TH851/1050
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng L1300xH350mm PH8-TH851B
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 vòng Ø300xØ500xØ700mm PH8-TH860A-19
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 4 vòng Ø300xØ500xØ700xØ900mm PH8-TH862A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền trắng Ø400xØ600xØ800mm PH8-TH871B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền nâu hạt dẻ Ø400xØ600xØ800mm PH8-TH871C-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền vàng Ø550mm PH8-TH888
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 tầng viền vàng Ø560mm PH8-TH889
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 tầng viền vàng Ø600mm PH8-TH889A-18