• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn Thả Phong Cách Hiện Đại

 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH217-TH815
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH217-TH816
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH217-TH814
 • Đèn thả LED 3 vòng 3 chế độ màu 640x430x250mm VRXH-9022-642
 • Đèn thả LED 3 vòng 3 chế độ màu 880x640x440mm VRXH-9022-864
 • Đèn thả LED 4 vòng 3 chế độ màu 880x640x440x250mm VRXH-9022-8642
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400xØ200mm VRXH-91023
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ500xØ400mm VRXH-8068/3
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400xØ200mm VRXH-91049
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu trắng Ø450&Ø600mm PH217-TH879B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu xám tro Ø450&Ø600mm PH217-TH881B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu vân gỗ Ø600mm PH217-TH882B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu trắng hoặc xám tro Ø400mm PH217-TH879
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu trắng hoặc xám tro Ø600mm PH217-TH883
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu xám tro Ø400xØ600mm PH217-TH880
 • Đèn thả LED 2 màu Ø600mm PH217-TH877
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 200x200 + 300x300 + 400x400mm PH217-TH867A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 hoặc 3 vòng (Ø800x)Ø600xØ400mm PH217-TH848BC
 • Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH217-TH854
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu L800xW300mm PH217-TH842-18
 • Đèn thả LED đơn ánh sáng vàng W150xH400mm PH217-TH829A-18
 • Đèn thả LED đơn 3 chế độ màu Ø400-Ø600-Ø800mm PH217-TH827-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø1000xØ800xØ600xØ400xØ200mm PH217-TH828A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø300mm (x 4 vòng) PH217-TH825B-18