• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • ĐÈN TRANG TRÍ - HOT

 • Đèn thả đơn trái cầu bán bạc Ø150->Ø350mm PH217-THCN199
 • Đèn thả Bỉ Massive 36891/32/10 - Đã bao gồm bóng LED
 • Đèn ốp trần Đức Ø490 Trio 6335101-06 - Đã bao gồm bóng LED
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L580xW520mm PH8-MO946
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO948A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø450 &Ø550mm PH8-MO950B-19
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø550mm PH8-MO951
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø650mm PH8-MO953A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø800mm PH8-MO954A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø900mm PH8-MO955A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO957A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO958A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO966A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO967A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm PH8-MO968A-18
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO969
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø700mm PH8-MO970
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1000mm PH8-MO971
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO972
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø850mm PH8-MO973
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5/12/15 cánh PH8-MO974
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu viền vàng Ø550mm PH8-TH888
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 tầng viền vàng Ø560mm PH8-TH889
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 3 tầng viền vàng Ø600mm PH8-TH889A-18