• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0905 269 751 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm DR8-C057
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm DR8-C058
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø540mm DR8-C043
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø650mm DR8-C044
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø780mm DR8-C045
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø800mm DR8-C046
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø790mm DR8-C060/6+6
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 16 cánh Ø930mm DR8-C060/8+8
 • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm DR8-C040
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø540mm DR8-B020/6
 • Đèn chùm trang trí 5 bóng Ø700mm DR8-B013
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø900mm DR8-B017/8
 • Đèn thả nghệ thuật 3 bóng trang trí Ø850mm DR8-B024/3
 • Đèn thả nghệ thuật 6 bóng trang trí Ø1000mm DR8-B024/6
 • Đèn tường nghệ thuật trang trí L600mm DR8-V109
 • Đèn chùm nghệ thuật 7 bóng trang trí Ø800mm DR8-B015
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø450mm DR8-B010
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu L600xW400mm DR8-B012
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu L500xW390mm DR8-B011
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu L700xW170mm DR8-B028
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu L850xW200mm DR8-B027
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600mm DR8-B007/3
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng 3 bóng Ø400mm DR8-B026/3
 • Đèn thả LED ánh sáng vàng 3 bóng L800mm DR8-B025/3