• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn ốp trần LED 2 màu Ø500mm PH217-MO921
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø520mm PH217-MO922
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm PH217-MO909A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm PH217-MO914A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm PH217-MO911A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng 6 vòng Ø600mm PH217-MO915A-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng 9 vòng Ø750mm PH217-MO915B-18
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng 9 vòng Ø650mm DH217-MH6350/9
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng 12 vòng Ø800mm VRXH-9560/8+4
 • Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø800mm PH217-MO905
 • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø1000mm PH217-MO903A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu trắng Ø450&Ø600mm PH217-TH879B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu xám tro Ø450&Ø600mm PH217-TH881B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu vân gỗ Ø600mm PH217-TH882B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu trắng hoặc xám tro Ø400mm PH217-TH879
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu trắng hoặc xám tro Ø600mm PH217-TH883
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu - thân màu xám tro Ø400xØ600mm PH217-TH880
 • Đèn thả LED 2 màu Ø600mm PH217-TH877
 • Đèn thả pha lê LED 3 chế độ màu Ø600mm PH217-TH875B-18
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng vàng Ø600xØ800mm PH217-TH876B-18
 • Đèn thả pha lê LED ánh sáng vàng L900mm PH217-TH878B-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu 200x200 + 300x300 + 400x400mm PH217-TH867A-18
 • Đèn chùm LED trang trí Ø600mm PH217-TH864B-18
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø600mm PH217-TH859B-18