• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0938 346 493 - 0909 266 116 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Đèn thả trang trí L650xW220xH600mm PH8-THCN164A-18
 • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø520mm PH8-TH823C-18
 • Đèn thả trang trí L800xW250xH700mm PH8-THCN164B-18
 • Đèn tường đồng nến chao đá vàng AER8-VD9264/1
 • Đèn tường đồng nến chao đá vàng AER8-VD9264/2
 • Đèn thả LED 2 vòng 3 màu Ø600xØ400mm EC8-TBA99
 • Đèn thả LED 3 vòng 3 màu Ø800xØ600xØ400mm EC8-TBA100
 • Đèn thả LED 1 vòng Ø500mm EC8-TBA96
 • Đèn thả LED 2 vòng Ø650mm EC8-TBA97
 • Đèn thả LED 3 vòng Ø800mm EC8-TBA98
 • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø700mm EC8-C7355/6
 • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø750mm EC8-C7356/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø580mm EC8-C7357/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 12 bóng Ø680mm EC8-C7358/12
 • Đèn chùm nghệ thuật 6 bóng Ø650mm EC8-C7359/6
 • Đèn chùm nghệ thuật 8 bóng Ø850mm EC8-C7360/8
 • Đèn chùm nghệ thuật 9 bóng Ø600mm EC8-C7361/8+1
 • Đèn chùm nghệ thuật 2 tầng 28 bóng Ø830mm EC8-C7363/16+12
 • Đèn chùm nghệ thuật 3 tầng 36 bóng Ø1050mm EC8-C7364/16+12+8
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 4 bóng Ø550mm EC8-C7365/4
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 6 bóng Ø650mm EC8-C7366/6
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 8 bóng Ø800mm EC8-C7367/8
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 2 tầng 12 bóng Ø800mm EC8-C7368/8+4
 • Đèn chùm gỗ nghệ thuật 2 tầng 18 bóng Ø950mm EC8-C7369/12+6