• Giới thiệu Tuyển dụng Liên hệ
 • HL + ZALO : [0909 266 116 - 0938 346 493 MIỀN NAM] - [0982 358 884 - 0904 556 333 MIỀN BẮC]
 • Đèn trang trí

 • Bóng đèn Edison LED trong ST64/4W PH217-B250
 • Bóng đèn Edison LED trong G45/4W PH217-B251
 • Bóng đèn Edison LED màu trà G45/4W PH217-B252
 • Bóng đèn Edison màu trà G45/40W PH217-B253
 • Bóng đèn Edison LED G80/4W PH217-B254
 • Bóng đèn Edison LED G125/4W PH217-B256
 • Bóng đèn Edison LED G95/4W PH217-B258
 • Bóng đèn LED G80/4W PH217-B277
 • Bóng đèn LED G95/6W PH217-B277
 • Bóng đèn Edison ST64/MTX PH217-B257
 • Bóng đèn Edison ST64/40W - màng nhện PH217-B259
 • Bóng đèn Edison ST64/40W - cây thông PH217-B260
 • Bóng đèn Edison G80/MTX PH217-B261
 • Bóng đèn Edison LED T45/4W PH217-B262
 • Bóng đèn EdisonT45/40W PH217-B263
 • Bóng đèn Edison LED T300/4W PH217-B268
 • Bóng đèn Edison LED T300/8W PH217-B269
 • Bóng đèn Edison LED T225/6W PH217-B270
 • Bóng đèn Edison LED T128/2W PH217-B271
 • Bóng đèn Edison ST64 dây LED PH217-B264
 • Bóng đèn Edison A60 dây LED PH217-B265
 • Bóng đèn Edison G80 dây LED PH217-B266
 • Bóng đèn Edison G95 dây LED PH217-B267
 • Bóng đèn Edison LED G95 đỏ PH217-B279