- 30%
Đèn đọc sách để bàn PH22-DB534-21

Đèn đọc sách để bàn PH22-DB534-21

1,575,000đ2,250,000 đ
- 30%
Đèn để bàn W190xH600mm DC22-DB25

Đèn để bàn W190xH600mm DC22-DB25

1,240,000đ1,772,000 đ
- 30%
Đèn để bàn L260mm PH22-DB593

Đèn để bàn L260mm PH22-DB593

1,295,000đ1,850,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø140xH500mm DC22-DB19T

Đèn đọc sách Ø140xH500mm DC22-DB19T

960,000đ1,372,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø140xH500mm DC22-DB19DEN

Đèn đọc sách Ø140xH500mm DC22-DB19DEN

960,000đ1,372,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø140xH500mm DC22-DB19XAM

Đèn đọc sách Ø140xH500mm DC22-DB19XAM

960,000đ1,372,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø180xH550mm DC22-DB38

Đèn đọc sách Ø180xH550mm DC22-DB38

1,141,000đ1,630,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø130xH660mm DC22-DB14T

Đèn đọc sách Ø130xH660mm DC22-DB14T

1,029,000đ1,470,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø130xH660mm DC22-DB14Đ

Đèn đọc sách Ø130xH660mm DC22-DB14Đ

1,029,000đ1,470,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø180xH540mm DC22-DB15T

Đèn đọc sách Ø180xH540mm DC22-DB15T

1,240,000đ1,772,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø180xH540mm DC22-DB15DEN

Đèn đọc sách Ø180xH540mm DC22-DB15DEN

1,240,000đ1,772,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách để bàn DC22-DBG16T

Đèn đọc sách để bàn DC22-DBG16T

980,000đ1,400,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách để bàn DC22-DBG16Đ

Đèn đọc sách để bàn DC22-DBG16Đ

980,000đ1,400,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø200xH550mm HP22-ĐB601Đ

Đèn đọc sách Ø200xH550mm HP22-ĐB601Đ

1,169,000đ1,670,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách W200 x H550mm DC22-ĐB23TRANG

Đèn đọc sách W200 x H550mm DC22-ĐB23TRANG

700,000đ1,000,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách W200 x H550mm DC22-ĐB23DEN

Đèn đọc sách W200 x H550mm DC22-ĐB23DEN

700,000đ1,000,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø120xH550mm PH22-DB503-19

Đèn đọc sách Ø120xH550mm PH22-DB503-19

1,190,000đ1,700,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø120xH550mm PH22-DB502-19

Đèn đọc sách Ø120xH550mm PH22-DB502-19

1,190,000đ1,700,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø120xH550mm PH22-DB504Inox

Đèn đọc sách Ø120xH550mm PH22-DB504Inox

1,183,000đ1,690,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø120xH550mm PH22-DB505

Đèn đọc sách Ø120xH550mm PH22-DB505

1,183,000đ1,690,000 đ
- 30%
Đèn đọc sách Ø120xH500mm PH22-DB511

Đèn đọc sách Ø120xH500mm PH22-DB511

392,000đ560,000 đ
- 30%
Đèn bàn làm việc Ø120xH500mm PH22-DB513

Đèn bàn làm việc Ø120xH500mm PH22-DB513

392,000đ560,000 đ
- 30%
Đèn bàn làm việc Ø140xH580mm PH22-DB551A-18

Đèn bàn làm việc Ø140xH580mm PH22-DB551A-18

973,000đ1,390,000 đ
- 35%
Đèn bàn học sinh led 5W EC22-BL1808

Đèn bàn học sinh led 5W EC22-BL1808

878,000đ1,350,000 đ
- 35%
Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1328

Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1328

878,000đ1,350,000 đ
- 35%
Đèn bàn làm việc led 10W EC22-BL1232

Đèn bàn làm việc led 10W EC22-BL1232

1,216,000đ1,870,000 đ
- 35%
Đèn bàn làm việc led 10W EC22-BL1231

Đèn bàn làm việc led 10W EC22-BL1231

1,580,000đ2,430,000 đ
- 35%
Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1392T

Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1392T

878,000đ1,350,000 đ
- 35%
Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1392ĐO

Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1392ĐO

878,000đ1,350,000 đ
- 35%
Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1392ĐEN

Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1392ĐEN

878,000đ1,350,000 đ
- 35%
Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1327

Đèn bàn học sinh led 6W EC22-BL1327

813,000đ1,250,000 đ
- 35%
Đèn bàn làm việc led 12W EC22-BL1207Đ

Đèn bàn làm việc led 12W EC22-BL1207Đ

1,528,000đ2,350,000 đ

Đèn bàn làm việc, đèn học - 3 yếu tố người dùng thường xem xét khi chọn mua-

Đèn bàn làm việc, đèn học rất hiếm khi vắng bóng trong không gian phòng làm việc, phòng học, nơi mỗi người thường xuyên đọc sách báo. Đây là mẫu thiết bị chiếu sáng, không những mang lại hiệu quả sử dụng, thậm chí, nó còn là điểm nhấn trang trí vô cùng hút mắt.

Thiết bị chiếu sáng tại những nơi khác nhau đòi hỏi những yêu cầ